Kalender

Udlejning:

Huset udlejes i perioden fra 1. maj til 31. oktober.
Poolen vil normalt være åben fra uge 23 til uge 39.

Oversigt over reserverede uger i 2019

  maj juni juli august september oktober
  19 23 27 32 36 41
  20 24 28 33 37 42
  21 25 29 34 38 43
  22 26 30 35 39 44
       31   40  

 

Oversigt over reserverede uger i 2020

  maj juni juli august september oktober
  19 23 27 32 36 41
  20 24 28 33 37 42
  21 25 29 34 38 43
  22 26 30 35 39 44
       31   40  

 

Rød: hele huset er lejet ud
Orange: huset er delvist lejet ud 
Grøn: huset er ledigt